Datsja

Datsja is een organisatie uit Sneek die jongeren en jongvolwassenen dagbesteding en individuele begeleiding biedt: In het bijzonder jongeren die buiten de maatschappij dreigen te raken.
Datsja wilde beter bekend raken bij jongeren uit de omgeving. Daarvoor hebben ze NoorderGilde ingeschakeld als een externe partner op gebied van communicatie. Als goede basis voor het gehele communicatiegebeuren hebben we een (communicatie)rapport voor hen geschreven. Daarnaast heeft NoorderGilde technische ondersteuning geboden voor aanpassingen aan de website (en doet dit nog steeds).
NoorderGilde levert verder consistente uitingen zoals nieuwsbrieven en berichten op sociale media.